Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep Internetowy CENTRUM JACHTINGU, prowadzony pod adresem www.centrumjachtingu.pl (dalej zwany Witryną) przez POWER BOX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

 

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Zbieranie danych w sposób automatyczny

Sklep internetowy zbiera w sposób automatyczny dane zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

Zbieranie danych podczas rejestracji i/lub dokonywania zakupów

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i/lub procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania,

3) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w ramach Witryny oraz wysyłki zamówionego towaru. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@centrumjachtingu.pl lub numerem telefonu 510 210 010.

Państwa dane są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Maksymalny okres przechowywania danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: operatorzy systemów płatności, firmy kurierskie oraz inni dostawcy, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.                           

 

Prawa Klienta związane z przechowywaniem danych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych
 • zmiany, przeniesienia, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych
 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym sprzeciwu na tworzenie profilu klienta;
 • żądania usunięcia danych jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Sklep Internetowy nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego
 • przeniesienia udostępnionych danych w formacie do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia ich innemu dostawcy usług
 • ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
  • jeśli istnieją zastrzeżenia co do prawidłowości danych;
  • jeśli uznacie Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać danych, ale jednocześnie nie będziecie chcieli, abyśmy je usunęli;
  • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Państwo potrzebujecie ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
  • jeśli został wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych, a obowiązkiem Sklepu Internetowego jest sprawdzenie, czy jest on zobowiązany je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Power Box Sp. z o.o. Centrum Jachtingu, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa), poczty elektronicznej (sklep@centrumjachtingu.pl ) lub dzwoniąc na numer telefonu: 510 210 010.        

Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki, w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji – udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem. W razie uzasadnionej potrzeby termin realizacji Państwa żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, np. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Państwa żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

W szczególnych przypadkach, jeżeli żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Sklep Internetowy może zażądać opłaty za realizację wniosku lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeżeli uznacie Państwo, że w nasze działania są nieprawidłowe lub jeśli nie będziecie zadowoleni z udzielonej przez nas odpowiedzi, możecie
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

Polityka Prywatności została zmodyfikowana zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Poprzednia wersja Polityki Prywatności jest dostępna tutaj.

 

Pytania i zastrzeżenia

za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Power Box Sp. z o.o. Centrum Jachtingu, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa), poczty elektronicznej (sklep@centrumjachtingu.pl ) lub dzwoniąc na numer telefonu: 510 210 010.

 

pixel