Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD NAZWĄ CENTRUMJACHTINGU.PL

Przypominany, że nastąpiła zmiana regulaminu dnia 23-10-2023. Zmiany dotyczą zasad zwrotów zakupionych towarów.

 

Definicje

Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.centrumjachtingu.pl;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego centrumjachtingu.pl; 

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Power Box Sp. z o.o. a Klientem;

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9.  Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)

10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy pod nazwą centrumjachtingu.pl jest prowadzony przez Power Box Sp. z o.o. z siedzibą w 01-531 Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, zarejestrowaną pod numerem 0000033267 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 80 000 pln, posiadającą NIP: 522-26-14-780, REGON: 017345390.

1.2. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

1.3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu centrumjachtingu.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

1.4. Informacje o Towarze podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 2.1. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych adresowych i kontaktowych, niezbędnych do dokonania wysyłki zamówionego Towaru.

2.2 W przypadku, gdy Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT, zobowiązany jest też do podania nazwy podmiotu i numeru NIP.

2.3. Klient może dokonać rejestracji w systemie Sklepu Internetowego, co skróci procedurę składania kolejnych Zamówień. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej.

2.4. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych adresowych dla dostarczania produktów danych i kontaktowych.

2.5. Składając Zamówienie i/lub dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.

2.6. Dane Klienta nie zostaną nikomu przekazane dla celów marketingowych i będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji Zamówienia i prowadzenia statystyk sprzedaży, a także ze względów rachunkowych lub podatkowych.

2.7. Dane  są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

2.8. Administratorem danych jest Power Box Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 2.

2.9. Klient ma prawo: do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, odmowy podlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu, do ograniczenia lub usunięcia, a także do ich przeniesienia.

2.10. Klient ma prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych poprzez kontakt e-mail: sklep@centrumjachtingu.pl lub listownie: Power Box Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa.

2.11. Klient ma prawo wniesienia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych, do organu nadzorczego.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów oraz kosztu dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu i terminu dostawy,

3.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam” i stanowi oświadczenie woli zawarcia z Power Box Sp. z o.o. umowy sprzedaży.

3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną: centrumjachtingu.pl – zamówienie nr […] i zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia oraz dane potrzebne przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, jeżeli taką formę zapłaty Klient wybrał.

3.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Niektóre produkty można również odebrać osobiście z magazynu Sklepu Internetowego.

4.2. Wraz z dostarczonym Towarem Klient otrzymuje dokument potwierdzający dokonanie transakcji: paragon lub fakturę VAT.

4.3. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo paczkomatów INPOST. Koszty dostawy zależą od ciężaru i wielkości zamówionego Towaru oraz wybranej metody doręczenia. Są one każdorazowo wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.3.1. Maksymalne gabaryty przesyłki, przeznaczonej do odbioru w paczkomatach firmy Inpost, są ograniczone. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy poprzez paczkomat Inpost, Klient zostanie poinformowany o innych warunkach dostawy.

4.3.2. Koszty dostawy większych ilości towaru lub produktów o niestandardowych wymiarach mogą podlegać dodatkowym opłatom. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o warunkach dostawy przed wysyłką Towaru.

4.4. Odbiór osobisty jest możliwy w: Centrum Jachtingu, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa, po potwierdzeniu opcji odbioru osobistego, Klient otrzyma informację potwierdzającą termin dokonania odbioru zamówionego Towaru.

4.5. W przypadku Towaru określonego jako dostępny, termin dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania wpłaty lub wpłynięcia zamówienia z wybraną formą płatności: za pobraniem.

4.6. W przypadku Towaru określonego jako dostępny na zamówienie Klient, przed złożeniem Zamówienia, może uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną informację o przewidywanej dacie dostawy.

4.7. W innych przypadkach, np. w razie czasowego braku Towaru Klient, przed złożeniem Zamówienia, może uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną informację o przewidywanej dacie dostawy.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Cena Towaru znajdującego się w Sklepie Internetowym podana jest w złotych polskich, zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz obowiązuje w chwili składania Zamówienia. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów jego dostawy.

5.2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty:

a) przelewem na rachunek bankowy Power Box Sp. z o.o. w Raiffeisen Polbank S.A.o numerze: 50175000090000000007907605,

b) płatnością w systemie elektronicznym. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic oraz e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay S.A.,

c) gotówką przy dostawie przesyłki (pobranie)

d) Paypal

VI. Uprawnienia do odstąpienia od umowy przez Klienta

6.1. . Osoby fizyczne, w tym wspólnicy spółek cywilnych będący przedsiębiorcami i nabywający Produkty poza ich zawodowym charakterem działalności, mają prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje poprzez wysłanie formularza zwrotu [tu link] na adres: sklep@centrumjachtingu.pl lub przez odnośnik na naszej stronie: link , w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, oraz dostarczenie zwracanego Towaru na adres sklepu: Centrum Jachtingu, Power Box Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa.

6.2. Po złożeniu oświadczenia umowa jest uważana za niezawartą, a Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania i musi mieć nienaruszoną etykietę, w którą oryginalnie wyposażył go producent. Jeżeli zakup był premiowany produktem gratisowym, produkt ten musi być zwrócony niezależnie od ilości zwracanych produktów. W przeciwnym razie zwrot nie zostanie przyjęty.

6.3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.4. Zwracany Towar należy opakować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, a następnie wysłać na adres: Centrum Jachtingu, Power Box Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa.

6.5. Kwota wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni po otrzymaniu oświadczenia. Sklep może się wstrzymać z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwracanego Towaru. W przypadku dokonywania zwrotu częściowego, np. jednego z kliku zakupionych produktów w jednym koszyku, kwota zwracana klientowi będzie pomniejszona o wartość rabatu, jaki został automatycznie naliczony z tytułu przekroczenia któregoś z progów: 1000 pln -5%, 2000 pln – 7%, 3000 pln – 10% podczas dokonywania zakupu produktu nie zwracanego łącznie z produktami zwracanymi, co w praktyce znaczy, że wartość produktu nie zwracanego zostanie przeliczona na nowo tak, jak stało by się to w sytuacji gdyby tylko ten produkt znajdował się w „koszyku” sklepowym.

6.6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego sposobu, jaki zostanie ustalony z Klientem.

6.7. Przesyłki ze zwrotami wysyłane do Sklepu Internetowego w trybie „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

6.8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku:

a/ umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

b/ umowy, w której przedmiotem świadczeń jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub przygotowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. liny docinane według dyspozycji Klienta.

c/ umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

d/ umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

e/ umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

f/ umowy, w której przedmiotem świadczenia są przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu typu blister lub podobnym, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Klienta

g/ umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Sklep jest zobowiązany dostarczać Klientom Towar bez wad i odpowiada za wady Towaru przez okres 2 lat od jego wydania.

7.2.  W przypadku nabycia wadliwego Towaru Klient może domagać się obniżenia jego ceny lub odstąpienia od umowy.

7.3. Jeśli Klient zauważy wady fabryczne otrzymanego Towaru, uszkodzenia powstałe podczas dostawy, bądź stwierdzi niezgodność z opisem zamieszczonym w Sklepie Internetowym może złożyć pisemną reklamację pod adresem: sklep@centrumjachtingu.pl Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie o dalszej procedurze reklamacyjnej.

7.4. Power Box Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w ciągu 14 dni, a gdyby procedura reklamacyjna uległa przedłużeniu, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

7.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Power Box Sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń, a jeżeli nie będzie to możliwe, wymieni Towar na pełnowartościowy lub, zgodnie z wolą Klienta, uzna umowę za niezawartą.

7.6. W razie braku możliwości dokonania naprawy, a pełnowartościowy Towar nie będzie już dostępny w magazynie Power Box Sp. z o.o. lub w przypadku uznania umowy za niezwartą nastąpi zwrot pieniędzy w wysokości zapłaconej przez Klienta na podstawie paragonu lub faktury VAT wraz z kosztami wysyłki. Zwrotowi podlegają również koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem wadliwego produktu.

7.7. Power Box Sp. z o.o. nie jest producentem Towaru. Jeżeli zakupiony przez Klienta Towar objęty jest gwarancją producenta, a wada Towaru powstanie w trakcie jego użytkowania, Klient może zgłaszać reklamację bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej lub jest w inny sposób opublikowany przez producenta .

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Klient ma prawo zgłosić nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres:  Power Box Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa lub mailowo na adres:  sklep@centrumjachtingu.pl – w każdym przypadku podając swoje dane kontaktowe.

8.2. Power Box Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Power Box Sp. z o.o. a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Power Box Sp. z o.o.  a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Power Box Sp. z o.o.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

pixel